KİRALIK FORKLİFT


Makina Platform İhtiyaçları
 • Çalışma Yüksekliği

  0

 • Kaldırma Kapasitesi

  0

 • Çalışma Zemini

  0

 • Yakıt Tipi

  0

Operatör Tercihleri
 • Operatör İhtiyacınız Varmı?

  Hayır

 • Yemek Sağlıyor Musunuz?

  Hayır

 • Yolu Karşılıyor Musunuz?

  Hayır

 • Konaklama Karşılıyor Musunuz?

  Hayır

Açıklama

Tanımlama BİRİM CS30D ICON Sürüş Dizel Yük Kapasitesi kg 3000 Yük Merkezi Mesafesi mm 500 Aks Açıklığı mm 1750 Ağırlıklar Servis Ağırlığı kg 4460 Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) Kg 6435 /1025 Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) Kg 1890 /2570 Tekerlekler, Şase Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) P Lastik ölçüleri ön 28x9x15-12PR Lastik ölçüleri arka 6.50-10-10PR Tekerlek sayısı ön/arka 2 /2 Tekerlek iz genişliği ön / arka mm 1060 / 985 Devirme açısı derece 6°/12° Kapalı konum asansör yüksekliği mm 2240 Serbest kaldırma mm 150 Kaldırma yüksekliği mm 3300 Temel Ölçüler Açık konumda asansör yüksekliği mm 4500 Kabin yüksekliği mm 2180 Uzunluk (Çatal dahil) mm 4015 Uzunluk (Çatal yüzeyine) mm 2815 Forklift genişliği mm 1280 Çatal ölçüleri TxWxL mm 45 x100 x 1200 Çatal taşıyıcı genişliği mm 1100 Yerden yükseklik, asansör altı mm 135 Yerden yükseklik, şase altı mm 195 Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle mm 4100 Dönme yarı çapı mm 2400 Performans Bilgileri Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz Km /h 19 / 20 Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz mm / s 480 / 500 İndirme hızı, yüklü/yüksüz mm /s 500 / 450 Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) % 25 Akü Voltaj /Kapasite V/Ah 12 / 90 Park freni, Çalışma/Kontrol El / mekanik Motor Marka XINCHAI Model A498BT1 Motor Gücü Hp / kW 49/ 36,8 Max. Tork SAE net Nm@min-1 196 Nominal Devir Min-1 2400 Şanzıman Tip Powershift Yakıt Tankı Kapasitesi L 75 ICON CS35D TEKNİK ÖZELLİKLER Genel Tanımlama BİRİM CS3

Tag
Kategori : Dizel forklift
TanımlamaBİRİMCS30DICONSürüşDizelYükKapasitesikg3000YükMerkeziMesafesimm500AksAçıklığımm1750AğırlıklarServisAğırlığıkg4460Ön/Arkaaksağırlıkları(Yüklü)Kg6435/1025Ön/Arkaaksağırlıkları(Yüksüz)Kg1890/2570Tekerlekler,ŞaseLastikler:Dolgu(V)Havalı(P)PLastikölçüleriön28x9x15-12PRLastikölçüleriarka6.50-10-10PRTekerleksayısıön/arka2/2Tekerlekizgenişliğiön/arkamm1060/985Devirmeaçısıderece6°/12°Kapalıkonumasansöryüksekliğimm2240Serbestkaldırmamm150Kaldırmayüksekliğimm3300TemelÖlçülerAçıkkonumdaasansöryüksekliğimm4500Kabinyüksekliğimm2180Uzunluk(Çataldahil)mm4015Uzunluk(Çatalyüzeyine)mm2815Forkliftgenişliğimm1280ÇatalölçüleriTxWxLmm45x100x1200Çataltaşıyıcıgenişliğimm1100Yerdenyükseklik,asansöraltımm135Yerdenyükseklik,şasealtımm195Çalışmaaralığı1,000x1,200paletlemm4100Dönmeyarıçapımm2400PerformansBilgileriYürüyüşhızı,yüklü/yüksüzKm/h19/20Kaldırmahızı,yüklü/yüksüzmm/s480/500İndirmehızı,yüklü/yüksüzmm/s500/450Tırmanmakabiliyeti(Yüklü)%25AküVoltaj/KapasiteV/Ah12/90Parkfreni,Çalışma/KontrolEl/mekanikMotorMarkaXINCHAIModelA498BT1MotorGücüHp/kW49/36,8Max.TorkSAEnetNm@min-1196NominalDevirMin-12400ŞanzımanTipPowershiftYakıtTankıKapasitesiL75ICONCS35DTEKNİKÖZELLİKLERGenelTanımlamaBİRİMCS3