Gizlilik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesinin amacı Verilen Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerinin ve Üye tarafından belirlenecek şifrenin girilerek formda belirtilen onay ve/veya izinleri vererek onaylamasına müteakip işbu Sözleşmenin kurulması için yeterli olduğunu bilmekte olup makinakolay.com ve kendisi arasında bu şekilde Sözleşmenin kurulmasına açıkça rıza gösterdiğini beyan ve kabul etmektedir. Üye, işbu onay ile Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, tüm hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Üye, gerek üyelik aşamasında gerek Websitesinde sağlanacak hizmet kapsamında verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Üyenin yanlış beyanları nedeniyle makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını makinakolay.com’ın işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde tüm bu zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Düzey Ekipman Kiralama Anonim Şirketi ile makinakolay.com Websitesine kayıt olan Üye arasında, Üyelik Sözleşmenin elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

TARAFLAR
Websitesi: makinakolay.com
makinakolay.com: Düzey Ekipman Kiralama Anonim Şirketi ya da makinakolay.com’un belirlediği iş ortakları.
Ziyaretçi: makinakolay.com veya onunla ilişkili bir Websitesini Üye olmadan kullanan ve Verilen Hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.
Üye: makinakolay.com tarafından Verilen Hizmetlerden, makinakolay.com (Websitesi) üzerinde tanımlanan üyelik sürecini tamamlayarak; makinakolay.com’un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış işbu Üyelik Sözleşmesini üyelik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek veya tüzel kişi kullanıcıdır.

İki tip Üye vardır.
1) Müşteri: makinakolay.com üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan gerçek ya da tüzel kişi.
2) Satıcı: makinakolay.com üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin siparişlerin gerçekleştirilmesine dair teklif veren gerçek ya da tüzel kişi.

VERILEN HIZMET; UYGULAMA; BAŞVURU VE ÜYELIK VE ÜCRETLENDIRME
Verilen Hizmet makinakolay.com, Müşterilerin kiralama taleplerinin yayınlandığı ve Satıcıların teklif vererek Müşteriler ile ticari ilişki kurduğu bir platformdur.
  • makinakolay.com, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya kiralayıcısı değildir.
  • makinakolay.com, kendi aracılığı ile yapılan işlerin tamamlanması hakkında bir garanti vermez.
  • İş makinalarının kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi doğrudan Satıcılar ve Müşteriler arasında kurulmalıdır. makinakolay.com, Satıcılar ve Müşteriler arasında kurulan sözleşmelerde bir taraf değildir.
  • makinakolay.com, Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin, bilgilerin ve Üyeler tarafından taahhhüt edilen iş yapma kapasitesinin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
  • Websitesi, Müşteriler tarafından makinakolay.com veritabanına yüklenen taleplerin Satıcılar tarafından görüntülenmesi ve bunlara teklif verilmesi esasıyla çalışmaktadır. makinakolay.com, Satıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda güncelliğini, doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ancak, makinakolay.com gerçekleştireceği bir kontrolde veya Websitesinde gerçekleştirdiği iyileştirme işlemleri esnasında karşılaştığı içeriği dilediği şekilde kontrol etme ve ilgili içerikte gözlenecek bir hukuka ve ahlaka aykırı içerik paylaşımı halinde ilgili içerikleri kapatma ve/veya yayını durdurma hakkı saklıdır.
  • Piyasa ve çevresel koşullara göre talep yoğunluğu aydan aya değişmektedir. makinakolay.com, kayıt olan kiralama firmalarına yönlendirilen talep adedi konusunda bir garanti vermemektedir.
  • Talep yönlendirme algoritması/sıralaması ve teklif verme algoritması/sıralaması zaman zaman tarafımızca değiştirilebilir.

Uygulama
makinakolay.com, Müşteriler tarafından makinakolay.com Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler tarafından Websitesi üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle sorgulanabilmesini ve Websitesi üzerinden makinakolay.com’a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. Satıcılar, bu ilanlar arasından kendi seçtiklerine teklifte bulunabilmektedirler.

Yukarıda tarif edilen makinakolay.com tarafından sunulan temel hizmet olup buna yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen makinakolay.com yetkisi dahilindedir. makinakolay.com bunu herhangi bir bildirimde bulunmadan yapabilir.

Websitesi / Uygulama: Tarafların işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla makinakolay.com ya da makinakolay.com’un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

makinakolay.com Veritabanı : Websitesi / Uygulama dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği makinakolay.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

Başvuru ve Üyelik
Başvuru, Websitesi üzerinden yapılır. makinakolay.com, neden göstermeksizin herhangi bir başvuruyu reddedebilir ya gerçekleştirilmiş bir üyeliği iptal edebilir. Üye, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder ve bilgilerini her zaman Websitesi aracılığıyla güncelleyebilir. Ücretlendirme makinakolay.com’un ticari işleyişi şu şekildedir:
  • Müşteriler taleplerini ücretsiz bir şekilde sisteme girerler.
  • Bu talepler Satıcılar tarafından incelenir.
  • Teklifte bulunmak isteyen Satıcı bunu sistemdeki kredisi dahilinde yapar.
Ücretlendirme, Türk Lirası cinsinden yapılır. İş başına ücret ödeyerek teklif vemek mümkün olduğu gibi toplu kredi alıp buradan harcama yapmak da mümkündür. Ücretlendirme esasları, Websitesi üzerinde ilan edilmektedir. Ücretlerin değiştirilmesi makinakolay.com uhdesindedir ve harhangi bir bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilebilir. Satın alınan krediler başka gerçek ya da tüzel kişiye devredilemez.