Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesinin amacı Verilen Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerinin ve Üye tarafından belirlenecek şifrenin girilerek formda belirtilen onay ve/veya izinleri vererek onaylamasına müteakip işbu Sözleşmenin kurulması için yeterli olduğunu bilmekte olup makinakolay.com ve kendisi arasında bu şekilde Sözleşmenin kurulmasına açıkça rıza gösterdiğini beyan ve kabul etmektedir. Üye, işbu onay ile Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, tüm hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Üye, gerek üyelik aşamasında gerek Websitesinde sağlanacak hizmet kapsamında verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Üyenin yanlış beyanları nedeniyle makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını makinakolay.com’ın işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde tüm bu zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Düzey Ekipman Kiralama Anonim Şirketi ile makinakolay.com Websitesine kayıt olan Üye arasında, Üyelik Sözleşmenin elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

TARAFLAR
Websitesi: makinakolay.com

makinakolay.com:   Düzey   Ekipman   Kiralama   Anonim   Şirketi   ya   da makinakolay.com’un belirlediği iş ortakları.

Ziyaretçi: makinakolay.com veya onunla ilişkili bir Websitesini Üye olmadan kullanan ve Verilen Hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

Üye: makinakolay.com tarafından Verilen Hizmetlerden, makinakolay.com (Websitesi) üzerinde tanımlanan üyelik sürecini tamamlayarak; makinakolay.com’un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış işbu Üyelik Sözleşmesini üyelik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek veya tüzel kişi kullanıcıdır.

İki tip Üye vardır.

1)      Müşteri: makinakolay.com üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan gerçek ya da tüzel kişi.

2)      Satıcı: makinakolay.com üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin siparişlerin gerçekleştirilmesine dair teklif veren gerçek ya da tüzel kişi.

 

VERILEN HIZMET; UYGULAMA; BAŞVURU VE ÜYELIK VE ÜCRETLENDIRME
 

Verilen Hizmet
makinakolay.com, Müşterilerin kiralama taleplerinin yayınlandığı ve Satıcıların teklif vererek Müşteriler ile ticari ilişki kurduğu bir platformdur.

•       makinakolay.com, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya kiralayıcısı değildir.

•       makinakolay.com, kendi aracılığı ile yapılan işlerin tamamlanması hakkında bir garanti vermez.

•       İş makinalarının kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi doğrudan Satıcılar ve Müşteriler arasında kurulmalıdır. makinakolay.com, Satıcılar ve Müşteriler arasında kurulan sözleşmelerde bir taraf değildir.

•       makinakolay.com, Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin, bilgilerin ve Üyeler tarafından taahhhüt edilen iş yapma kapasitesinin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

•       Websitesi, Müşteriler tarafından makinakolay.com veritabanına yüklenen taleplerin Satıcılar tarafından görüntülenmesi ve bunlara teklif verilmesi esasıyla çalışmaktadır. makinakolay.com, Satıcılar tarafından görüntülenen içeriklerin hiçbir koşulda güncelliğini, doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ancak, makinakolay.com gerçekleştireceği bir kontrolde veya Websitesinde gerçekleştirdiği iyileştirme işlemleri esnasında karşılaştığı içeriği dilediği şekilde kontrol etme ve ilgili içerikte gözlenecek bir hukuka ve ahlaka aykırı içerik paylaşımı halinde ilgili içerikleri kapatma ve/veya yayını durdurma hakkı saklıdır.

•       Piyasa ve çevresel koşullara göre talep yoğunluğu aydan aya değişmektedir. makinakolay.com, kayıt olan kiralama firmalarına yönlendirilen talep adedi konusunda bir garanti vermemektedir.

•       Talep yönlendirme algoritması/sıralaması ve teklif verme algoritması/sıralaması zaman zaman tarafımızca değiştirilebilir.

 

Uygulama
makinakolay.com, Müşteriler tarafından makinakolay.com Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler tarafından Websitesi üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle sorgulanabilmesini ve Websitesi üzerinden makinakolay.com’a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. Satıcılar, bu ilanlar arasından kendi seçtiklerine teklifte bulunabilmektedirler.

Yukarıda tarif edilen makinakolay.com tarafından sunulan temel hizmet olup buna yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen makinakolay.com yetkisi dahilindedir. makinakolay.com bunu herhangi bir bildirimde bulunmadan yapabilir.

Websitesi / Uygulama: Tarafların işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla makinakolay.com ya da makinakolay.com’un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

makinakolay.com Veritabanı : Websitesi / Uygulama dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği makinakolay.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 

Başvuru ve Üyelik
Başvuru, Websitesi üzerinden yapılır. makinakolay.com, neden göstermeksizin herhangi bir başvuruyu reddedebilir ya gerçekleştirilmiş bir üyeliği iptal edebilir.

Üye, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder ve bilgilerini her zaman Websitesi aracılığıyla güncelleyebilir.

 Ücretlendirme

makinakolay.com’un ticari işleyişi şu şekildedir:

•       Müşteriler taleplerini ücretsiz bir şekilde sisteme girerler.

•       Bu talepler Satıcılar tarafından incelenir.

•       Teklifte bulunmak isteyen Satıcı bunu sistemdeki kredisi dahilinde yapar. Ücretlendirme, Türk Lirası cinsinden yapılır. İş başına ücret ödeyerek teklif vemek mümkün olduğu gibi toplu kredi alıp buradan harcama yapmak da mümkündür.

Ücretlendirme    esasları,    Websitesi    üzerinde    ilan    edilmektedir.    Ücretlerin    değiştirilmesi makinakolay.com uhdesindedir ve harhangi bir bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilebilir. Satın alınan krediler başka gerçek ya da tüzel kişiye devredilemez.

KULLANIM ŞARTLARI

Şartlar
•       Üyeler, Websitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, makinakolay.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

•       makinakolay.com, Websitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve Websitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. makinakolay.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

•       Üyeler, makinakolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. makinakolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde makinakolay.com tarafından yapabilir. makinakolay.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Üyeye aittir.

•       Üyeler, Websitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden Üye

veya makinakolay.com’un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

•       Üye, Websitesinin kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Şartları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve işbu Üyelik Sözleşmesinin tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesini akdetme yetkisini haiz olmayan yahut üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu Üyelik Sözleşmesini onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

•       Üye, üyeliği süresince, makinakolay.com’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanırken ve makinakolay.com’un hizmetleriyle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde yer alan tüm şartlara ve Websitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler, tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacak olup makinakolay.com bunlardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.

•       makinakolay.com, Websitesini virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almışsa da nihai güvenliğin sağlanması için Üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerektiğini beyan ve kabul eder. Bu bağlamda Üye, Websitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu durumda makinakolay.com’un, oluşacak bütün zararları açısından Üyeye rücu hakkı saklıdır.

•       Websitesinde, Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir. Bu görüş ve düşüncelerin makinakolay.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. makinakolay.com, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. makinakolay.com işbu görüş ve yorumları her zaman silme ve düzenleme hakkına sahiptir.

•       makinakolay.com, dilediği zaman Websitesi içeriğini değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Websitesinde kayıtlı Üye bilgi ve verilerini silme, üyeliği iptal etme yahut üyeliği geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.

•       Websitesinin kullanım sistematiğini belirleme ve Websitesinde sunulacak hizmetlerin kapsamını, niteliğini belirleme, değiştirme hakkı münhasıran makinakolay.com’a ait olup, makinakolay.com bu hususta her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye, Websitesini makinakolay.com’un belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanmakla

yükümlüdür.

•       makinakolay.com, herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın dilediği zamanda Websitesini askıya alma yahut durdurma hakkına sahiptir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iyileştirme ve güncelleştirme faaliyetleri ile Websitesininin askıya alınması yahut durdurulmasına ilişkin duyurular söz konusu hususlar Websitesinde uygulama alanı bulmadan önce önce Websitesinde yazılı olarak duyurulacak yahut Üyenin e-posta adresine bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir. makinakolay.com’un takdirinde olan işbu husus nedeniyle Üyenin herhangi bir zarara uğraması halinde dahi makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

•       Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak Üye, üyeliğini sonlandırsa dahi üyelik sürecinde sebebiyet vermiş olduğu zarar ve ihlallerden sorumlu olacaktır.

•       Üye, Üyelik Sözleşmesi konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve site bakımı dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

•       Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerine, Websitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin Websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Yapılmaması Gerekenler

•       Üye, Websitesi içindeki faaliyetlerinde, Websitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, ırkçı, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda dekasmakina.com, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

•       Websitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması.

•       Websitesinin bütününün veya bir bölümünün kopyalama, bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması.

•       Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesine veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması.

•       Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesindeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması.

•       Virüs veya Websitesine, Websitesinin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması.

•       Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması.

•       Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişim kanalları ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, makinakolay.com'un önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

•       Verilen Hizmetlerin, Websitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

•       Üye, Websitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini ve bu eylemleri ile makinakolay.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Yaptırımlar
•       Eğer bir Üyenin yanıltıcı bilgi verdiği ve ticari ahlaka uygun olmayan şekilde işlem yaptığı belirlenirse makinakolay.com üzerinde işlem yapmaları sınırsız süreli engellenir.

•       Üyenin işbu belirtilen Şartlara, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, makinakolay.com Üyenin üyeliğini askıya alma veya Uygulamadan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

•       Üyenin Websitesinde sürdürmüş olduğu faaliyeti belirlenen kural ve esaslara uygun olarak yürütme yükümlülüğüne aykırı davranması akabinde herhangi bir içeriğin, ilanın kaldırılması ve/veya yayının durdurulması, üyeliğinin silinmesi ve sair nedenlerle Üyenin doğrudan yahut dolaylı herhangi bir zararının makinakolay.com’dan talep edilmesi yahut herhangi bir zararın/bedelin makinakolay.com’a rücu edilmesi mümkün değildir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI, DEVRİ, FESİHİ, SONA ERMESİ VE VAZGEÇME

Askıya Alma
Üye, üyeliğin askıya alınmasını isteyebilir. Üyeliğin askıya alınması, Üyenin üyelik yeniden aktifleştirilene kadar bilgileriyle Uygulamaya giriş yapamayacağı anlamına gelir.

Devir
Üye,    işbu    Üyelik    Sözleşmesi    veya    bu    Üyelik    Sözleşmesi    kapsamındaki    hak    ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Sona Erme, Fesih Ve Vazgeçme
Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

Ücret İadesi
Satıcı, teklif vereceği talebin tüm detaylarını (nakliye, operatör, makina özelliği (tonaj, metre, metreküp, vb.)) inceledikten sonra teklif vermekle yükümlüdür. Talep detayında yazmasına rağmen, sehven verilen teklifler için makinakolay.com tarafından herhangi bir kredi/ödeme iadesi yapılmamaktadır.

HUKUKI KONULAR
Websitesindeki ilanlar ve diğer içerikler makinakolay.com’un malıdır ve makinakolay.com tarafından işletilir. Üyeler, Websitesinde sunulan hizmetleri kullanırken bağlı oldukları yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, Üyelik Sözleşmesini okuduklarını, anladıklarını ve Üyelik Sözleşmesinde yazan şartlarla bağlı olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Üyeler yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Garanti vermeme: İşbu Üyelik Sözleşmesi maddeleri uygulanacak kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Düzey Ekipman Kiralama A.Ş., sunduğu hizmetleri “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde vermekte ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil ) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme
İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Üyelik Sözleşmesi dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat
İşbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, makinakolay.com tarafından Üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde

yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi
Taraflar, aralarında işbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve elektronik posta kayıtları ile elektronik bilgileri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Taraflar, her türlü ihtilafta makinakolay.com‘un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üyelik Sözleşmesinde Yapılacak Değişiklikleri

makinakolay.com, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu Üyelik Sözleşmesi şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Websitesinde yayınlandığı an itibaren geçerli olacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklikleri takip etmek Üyelerin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Şüpheye yer vermemek adına, işbu işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

Üyelik Sözleşmesinin Bütünlüğü Ve Bölünebilirliği

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tadil ve Feragat
Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesinde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Yazılım, Fikri Hak, Medya Mülkiyeti
•       makinakolay.com markasının ve sitenin mülkiyeti Düzey Ekipman Kiralama A.Ş.’ne ait olup, site Düzey Ekipman Kiralama A.Ş. tarafından işletilmektedir.

•       makinakolay.com hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, makinakolay.com ticari markaları, makinakolay.com ticari görünümü veya Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları

münhasıran Düzey Ekipman Kiralama A.Ş.‘ne aittir.

•       Ziyaretçi, makinakolay.com hizmetlerini ve makinakolay.com’un sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

•       Ziyaretçi, Uygulama dahilinde bulunan, makinakolay.com ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

•       makinakolay.com’un önceden yazılı izni alınmaksızın siteden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde makinakolay.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında makinakolay.com’un her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

•       makinakolay.com’un içeriğinde yer alan veya makinakolay.com üzerinden erişilebilen bir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.

 Mücbir Sebep

•       Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve makinakolay.com‘un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunlar; hava muhalefeti; ulaşım kesintisi; siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar; yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket; yaygın şiddet hareketleri, isyan, kargaşa, iç savaş, savaş, seferberlik ilanı; iş eylemleri, boykotlar, grev, lokavt; uluslaratası ambargo; resmi makamların düzenlemeleri ve/veya makinakolay.com kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylardır.

•       Yukarıdakiler sebebiyle ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda makinakolay.com, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

•       Bu ve bunun gibi durumlar, makinakolay.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için makinakolay.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

•       Mücbir Sebep geçerli olduğu sürece Tarafların işbu Üyelik Sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 Kişisel Verilerin Korunması

•       Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü veriyi

ifade etmekte olup Taraflar, aralarındaki işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Uygulama ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

•       Çerez (Cookie): Websitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyelerin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyelerin Websitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan yazılımlardır. Üyeler, Websitesini kullandıklarında bu çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırlar.

•       Taraflar arasında imzalanan işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca her iki Taraf, gerek kendi topladıkları gerek ise Üyelik Sözleşmesinin ifası sırasında karşı Taraftan edindikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun olarak işleyeceklerini, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

•       Üye, Websitesi ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla makinakolay.com tarafından talep edilen kişisel olan-olmayan bilgilerini (isim, soyisim, kullanıcı adı, yaş, cinsiyet, vergi numarası, şirket merkezi adresi dahil her türlü ürüne ilişkin kullanım bilgileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, e- posta adresi, kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi) girmesi/paylaşması ile bu verilerin, Websitesi üzerinde ve diğer veri işleme yollarıyla makinakolay.com ve onun iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya- reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi, gerekse her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması için otomatik olan/olmayan yöntemler ile toplanabileceğini, yasal azami süre aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, saklanabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir, imha edilebilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir olduğunu bilir ve bunlara açıkça izin verir.

•       Üye, makinakolay.com tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülecek ürün, hizmet, tanıtım ve özel teklif ve kampanyaların bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderiminin e-posta, SMS ve çağrı merkezi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü elektronik iletişim aracı ile gerçekleştirilmesine onay verir, ve bu kapsamda kişisel verilerinin (ad- soyad, adres, e- posta, cep telefonu) bu amaçla işlenmesine ve gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza verir. Üye, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmesi halinde Uygulamada verilen e-posta adresine bu isteğini yazılı olarak bildirmelidir.

•       makinakolay.com’un diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; makinakolay.com’dan reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.

Üyenin, Uygulamaya giriş için kullandığı isim, şifre vb. bilgiler Üyeye özel nitelikte olup; işbu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesinin sağlanması tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üyenin bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyenin, diğer Üyelerin, makinakolay.com’un veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan bizzat Üyenin kendisi sorumlu olacaktır. makinakolay.com tarafından Üye bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde makinakolay.com hiçbir bildirime gerek duymadan üyeliği iptal edebilir. Ayrıca makinakolay.com, kendi sistemlerinin her türlü güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbiri alacağını kabul eder. Üyenin ihmali, kusuru veya kasti bir davranışı sebebiyle makinakolay.com tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerinin zarar görerek veri güvenliğinin ihlali durumunda makinakolay.com’un, bu sebeple göreceği her türlü zararı Üyeye rücu hakkı bulunmaktadır.